I gael manylion am berfformiadau sydd wedi'u canslo a'u haildrefnu, ewch i'n tudalen Y Diweddaraf yn sgil Covid 19

 

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau

+44 07925659065 Nodwch: ni allwn ymateb i negeseuon testun na negeseuon voicemail ar y rhif hwn

Gweinyddiaeth

+44 (0) 29 2087 8787

Drws y Llwyfan

+44 (0) 29 2087 8900

Cyfeiriad

New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN, Cymru.Sylwadau

 Os oes gennych unrhyw sylwadau am y wefan hon, y rhaglen, neu unrhyw agwedd arall ar ein gwasanaeth, cliciwch yma.

Ni ddylech ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn os oes angen ateb ar frys arnoch yn hytrach ffoniwch 029 2087 8889. 

 

 

New Theatre Building