Lletygarwch yn y New Theatre

Gall y New Theatre gynnig gwasanaeth arlwyo proffesiynol at ddant pawb, i ddiwallu pob math o anghenion lletygarwch.

Gallwn gynnig pob math o fwydlenni, o brydau bys a bawd i wleddoedd, oll gyda gwasanaeth bar llawn. Gallwn drefnu partïon plant hefyd, gyda dewis o fwydydd iach a blasus.

Mae lle i rhwng 30 a 120 o bobl yng nghynteddau'r Llawr Gwaelod, y Cylch a'r Cylch Uchaf - yn dibynnu ar yr achlysur. Gallwn drefnu lle ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau ar ôl y sioe gydol y flwyddyn, gan ddibynnu ar yr hyn sydd ar gael ar y pryd. Ffoniwch ni am fanylion.

Mae Ystafell Richard Burton yn ystafell breifat sy'n addas i rhwng 10 a 50 o bobl. Mae'n cynnig awyrgylch fwy agos-atoch i gael llymaid cyn, ac yn ystod egwyl y sioe.

Cyslltwch â thîm Blaen y Tŷ i drafod eich anghenion drwy ffonio 029 2087 8790


 Hot Fork BuffetValentines Night - ThumbnailWedding - Thumbnail