Diweddariad: 30 Gorffennaf 2020

Diolch am eich amynedd. Rydym wedi bod yn gweithio mor gyflym ag y gallwn gyda'n cynhyrchwyr a'n hyrwyddwyr newydd, i aildrefnu cynyrchiadau a rhoi ad-daliadau am berfformiadau a ganslwyd.


Mae'r cynyrchiadau canlynol wedi'u canslo:

 • Educating Rita
 • The Amazing Bubble Man
 • Northern Ballet: Geisha
 • The Kite Runner
 • Birthday Party; Orbit: The Wonderful Wizard of Oz (efallai y caff ei aildrefnu i Haf 2020)
 • A Bunch of Amateurs
 • Abba Arrival
 • Giraffes Can't Dance
 • Dragons and Mythical Beasts
 • Jim Davidson
 • Quiz
 • Richard and Adam
 • A Splinter of Ice
 • Tiddler and Other Tales
 • Some Guys Have All the Luck
 • The Cat and the Canary
 • The Golden Age of Hollywood
 • The Ultimate Classic Rock Show
 • Craig Revel Horwood - The All Balls and Glitter Tour 

Ar gyfer y cynyrchiadau uchod, rydym wedi e-bostio cwsmeriaid (pan fydd gennym eich manylion cyswllt a'ch caniatâd i'ch e-bostio). Ar hyn o bryd rydym yn prosesu ad-daliadau i gwsmeriaid a dalodd gyda cherdyn credyd/debyd yn awtomatig - nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Os taloch gydag arian parod neu gyda thalebau theatr, neu os yw eich cerdyn talu bellach wedi dod i ben, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 0930-1600) i drafod eich opsiynau o ran ad-daliad.

 

Cafodd y cynyrchiadau canlynol eu haildrefnu i ddyddiadau newydd

 

 

 • Joe Brown Dydd Gwener 7 Awst
 • Craig Revel Horwood - sul 18 Hydref
 • Dial M for Murder 2 - 6 Chwefror 2021
 • Islands in the Stream - Dydd Sul 7 Mawrth 2021
 • One Night in Dublin Sul14 Mawrth 2021
 • The Syd Lawrence Orchestra Dydd Sul 21 Mawrth 2021
 • A Beautiful Noise Dydd Sul 28 Mawrth 2021
 • Andy Fairweather Low & The Low Riders feat The Hi Riders Soul Revue  Dydd Sul 11 Ebrill 2021
 • John Grant - Dydd Sul 16 Mai 2021
 • Menopause Musical 2 26 - 29 Mai 2021
 • Groan Ups - 31st Mai - 5th Mehefin 2021
 • Ceri Dupree 3 and 4 Medi 2021
 • Buble Meets Sinatra - Sul 2 Hydref 2021
 • Joe Brown Dydd Sul 10 Hydref 2021
 • Thunder Girls 19 - 23 Hydref 2021


Ar gyfer cynyrchiadau a gafodd eu haildrefnu nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer dyddiadau newydd y perfformiadau a byddwn yn eich e-bostio chi pn fyddwn yn ailagor er mwyn cadarnhau'r dyddiad a aildrefnwyd.

Ar gyfer cyfresi wythnos, bydd eich tocyn yn ddilys ar gyfer yr un perfformiad/sedd - os oes gennych docyn ar hyn o bryd i'r nos Wener, bydd hyn yn ddilys ar gyfer y nos Wener yn ystod y gyfres a aildrefnwyd.

Peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd oherwydd ein bod yn gweithio gyda llai o staff ac rydym yn brysur yn gwneud ad-daliadau i gwsmeriaid ac yn aildrefnu perfformiadau.


GWYBODAETH BWYSIG ARALL

Os nad yw'r cynhyrchiad rydych chi wedi prynu tocyn ar ei gyfer wedi'i restru uchod, yna mae'r perfformiad hwnnw yn mynd ymlaen. Mae hyn yn newid trwy'r amser felly gwiriwch yma'n rheolaidd - nid oes angen i chi gysylltu â ni.


Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth. Hefyd gallwch ffonio ein Swyddfa Docynnau ar ein rhif dros dro 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener
09:30 - 16:00). Nodwch: ni allwn ymateb i negeseuon testun na negeseuon voicemail ar y rhif hwn.

Gweinyddwr / Drws Llwyfan

Ffoniwch ein rhif dros dro ar 07367 629234 i gysylltu â rhaglenni, marchnata ac ymholiadau ar wahân i docynnau. Ni allwn dderbyn ymholiadau swyddfa docynnau  na gwerthu tocynnau ar y rhif hwn