• Watermill Theatre: Macbeth

    Mercher 9 - Sadwrn 12 Hydref 2019

    Mercher a Sadwrn 7.30pm
    Matinee Iau 1.30pm

    Yn para: TBC
    Watermill Theatre: MacbethWatermill Theatre: MacbethWatermill Theatre: MacbethWatermill Theatre: MacbethWatermill Theatre: Macbeth

Mae criw amryddawn Watermill Ensemble yn dychwelyd gyda chynhyrchiad unigryw o hiwmor, ffraethineb a thrasiedi Shakespeareaidd mewn dau gynhyrchiad trydanol.

Dewch i brofi bwrlwm byw cynhyrchiad llawn tyndra, egni ac angerdd sy'n dehongli Macbeth ar ei newydd wedd - cynhyrchiad mwyaf beiddgar y cwmni hyd yma. Wedi'u sbarduno gan drachwant ac uchelgais, portreadir ysfa'r Macbethiaid i oroesi gan drac sain grymus Johnny Cash, The xx a'r Rolling Stones.

Cwmni theatr rhanbarthol sy'n teithio i bob cwr o'r DU yw'r Watermill Theatre. Ymhlith eu teithiau a'u cydgynyrchiadau blaenorol mae The Wipers Times gan Ian Hislop a Nick Newman (yn y West End a Phrydain gyfan), Crazy For You (taith Brydeinig) a llu o gynyrchiadau Shakespeare gyda Propeller.

Gostyngiadau

Mercher 7.30pm a Sadwrn  7.30pm
£13.50 - £28.50

Iau 1.30pm
£12.50 - £22.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£95.00 - £107.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mercher 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mercher 7.30pm

Dan 18 oed: £4.00 off
Mercher 7.30pm a Sadwrn 7.30pm

Grwpiau Ysgol: £10.00 yr un (athrawon sy'n arolygu am ddim)
Mercher 7.30pm a Iau 1.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

10 Hyd 2019 1:30 PM
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.