• The Osmonds

  Mawrth 14 - Sadwrn 18 Medi 2021

  Mawrth - Sadwrn 7.30pm
  Mercher, Iau & Sadwrn 2.30pm


  Amser rhedeg: TBC

  Yn addasi: TBC
  The Osmonds

Roeddech Chi'n eu Caru am Reswm. Nawr, am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe gerdd newydd

syfrdanol hon ac ail-fyw un o'r bandiau bechgyn mwyaf erioed. Mae THE OSMONDS: A new musical

yn adrodd stori wir gan Jay Osmond swyddogol y pum brawd o Utah a gafodd eu gwthio i sylw'r byd pan yn blant ac aeth ymlaen i gyfansoddi hits byd-enwog, ddegawd ar ôl degawd.

Ou preswylfa fawr ar The Andy Williams Show i ddyfodiad Donny a Marie, gwnaeth yr Osmonds fyw

bywyd rhyfeddol yn recordio albymau a gyrhaeddodd frig y siartiau, yn gwerthu pob tocyn ar gyfer

cyngherddau arena enfawr ac yn gwneud sioeau teledu a dorrodd recordiau - nes bod un penderfyniad gwael yn costio popeth iddynt.

Wedi'i chyfarwyddo gan Shaun Kerrison a'i goreograffu gan Bill Deamer, sydd wedi ennill Gwobr Olivier, y sioe gerdd newydd sbon hon yn cynnwys amrywiaeth o anthemau o frig y siartiau, gan gynnwys Love Me For A Reason, Crazy Horses, Let Me In, Puppy Love, Long Haired Lover From Liverpool, Paper Roses a llawer mwy, bydd THE OSMONDS: A New Musical yn eich 'sgubo nôl i'r 60au… y 70au… yr 80au…

Ni'n 'cael parti' ac yn eich gwahodd chi i ymuno â ni am noson o ddrama, hel atgofion a dawnsio yn

yr eiliau.

Gostyngiadau

Mawrth -Iau 7.30pm & Mercher - Iau  2.30pm
£15.00 - £40.00

Gwener & Sadwrn 2.30pm & 7.30pm
£20.00 - £42.00

Bocsys ( uchafswm o 6 o bobl ) 
O £155.00 - £196.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 cffrrdd
Mawrth - Iau 7.30pm & Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm & Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed: £18.00 
Mercher & Iau 2.30pm 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.