• Stones in his Pockets

    Llun 10 - Sadwrn 15 Mehefin 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Stones in his Pockets

Mae bywyd mewn pentref bach gwledig yn Iwerddon yn troi ben i waered wrth i griw cynhyrchu o Hollywood lanio yno i greu ffilm hanesyddol. Cawn yr hanes trwy lygaid Charlie Conlon a Jake Quinn, un o'r trigolion lleol niferus sy'n cael eu cyflogi fel actorion ychwanegol. Wrth i ddau ddiwylliant fynd benben â'i gilydd, mae'n amlwg mai breuddwyd gwrach yw delfryd Tinseltown o'r ynys werdd. Yn y ddrama hon, mae dau actor dawnus yn llwyddo i greu llu o gymeriadau difyr, o'r seren Americanaidd 'welwch-chi-fi' i'r cyfarwyddwr o Sais a hen ben y pentre.

Yn ffraeth, doniol a phryfoclyd, mae'r gomedi wych hon wedi ennill sawl gwobr gan gynnwys gwobrau Olivier a'r Evening Standard am y Gomedi Newydd Orau, yn ogystal â thri enwebiad Tony ar Broadway. Bu Stones in his Pockets ar y llwyfan am bedair blynedd yn y West End ac mae wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ledled y byd.

Fel un o gyfarwyddwyr comedi gorau'r DU, mae cynyrchiadau niferus Lindsay Posner yn cynnwys Noises Off yn yr Old Vic, ac Abigail's Party, Relatively Speaking a Hay Fever yn y West End. Ef oedd Cyfarwyddwr Cyswllt y Royal Court Theatre rhwng 1987 a 1992, lle enillodd dwy wobr Olivier am ei gynhyrchiad o Death and the Maiden. Yn ddiweddar, bu'n cyfarwyddo God of Carnage fel rhan o dymor haf 2018 y Theatre Royal.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£13.50 - £29.50

Iau 2.30pm
£11.50 - £24.50

Gwener 7.30pm a perfformiadau Sadwrn
£15.50 - £31.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£87.00 - £141.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed:  £21.00 yr un
Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.