• Round The Horne

    Mawrth 18 - Mercher 19 Chwefror 2020

    Mawrth & Mercher 7.30pm

    Yn Para: TBC
    Round The Horne

 "Oh, Mr Horne! How bona to vada your dolly old eek!"

Gan gynhyrchwyr teithiau'r DU The Goon Show a Hancock's Half Hour, daw clasur gomedi radio arall yn fyw ar y llwyfan.

O 1965 i 1968, doedd dim rhaglen radio fwyaf poblogaidd ym Mhrydain na Round the Horne, rhaglen gyntaf o'i math.  Am hanner awr bob prynhawn Sul, byddai cynulleidfaoedd o hyd at 15 miliwn yn ymgynnull o amgylch y radio ac yn gwrando ar Kenneth Horne a'i griw yn gwneud drygau o bob math.

Gyda'i ddychanau ffilmiau a'i chymeriadau rheolaidd digri megis Rambling Sid Rumpo, Charles a Fiona, J. Peasemold Gruntfuttock a Julian a Sandy, Round the Horne oedd un o'r sioeau comedi radio mwyaf poblogaidd a'r gorau erioed ac mae'n dal i fynd heddiw, 50 mlynedd yn ddiweddarach.

Felly dewch i gamu yn ôl mewn amser i Stiwdios Paris y BBC a phrofi'r clasur comedi hwn yn fyw.

Sgriptiau gwreiddiol gan Barry Took a Marty Feldman

Lluniwyd a Chyfarwyddwyd gan Tim AstleyGostyngiadau

Pob tocyn
 £16.50 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£108.00 - £120.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
 Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.