• Orbit Theatre: Singin' in the Rain

    Mercher 28 Tachwedd - Sadwrn 1 Rhagfyr 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Orbit Theatre: Singin' in the Rain

Ymunwch â chwmni Orbit Theatre, un o brif gwmnïau amatur Cymru mewn addasiad llwyfan o'r 'ffilm gerdd orau erioed'.

Mae Don Lockwood a Lina Lamont yn sêr y ffilmiau mud, ond y tu ôl i'r llenni, dyw pethau ddim yn fêl i gyd fel ar y sgrin fawr. Ac wrth i 'ffilmiau llafar' ddechrau sgubo drwy Hollywood, efallai y bydd llais gwichlyd Lina yn rhoi'r farwol i'w gyrfa heb gymorth actores ifanc ddawnus i siarad a chanu drosti.

Yn cynnwys golygfeydd gorau'r ffilm ac yn diferu o ganeuon bythgofiadwy gan gynnwys Singin' in the Rain, Good Morning a Fascinating Rhythm, dyma wledd a hanner i'r teulu cyfan cyn y 'Dolig.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£14.00 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£87.00 - £117.00

Safonol Gostyngiadau: £3.00 off
Pob perfformiadau

Grwpiau (8+): £3.00 off
Pob perfformiadau

Dros 60 oed: £16.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

 

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.