• Orbit Theatre: Shrek

    Mercher 29 Mai - Sul 2 Mehefin 2019

    Mercher - Sadwrn 7.00pm
    Matinee Mercher - Sul 2.00pm

    Yn para: TBC
    Orbit Theatre: Shrek

Yn seiliedig ar ffilm gartŵn o fri DreamWorks Animation sydd wedi ennill gwobrau Oscar, mae Shrek The Musical yn antur dylwyth teg sydd wedi ennill gwobrau Tony, gyda chaneuon cwbl newydd ganJeanine Tesori (Thoroughly Modern Millie, Caroline or Change) a'r llyfr deifiol o ddoniol gan David Lindsay-Abaire. Bydd Orbit Theatre, cwmni amatur gorau Cymru, yn cyflwyno holl gymeriadau hoffus y ffilm yn fyw ar lwyfan, gan brofi bod mwy i'r stori na'r hyn a glywch chi.

"Once upon a time, there was a little ogre named Shrek…"A dyna ddechrau'r chwedl am arwr annisgwyl sydd ar daith annisgwyl sy'n newid ei fywyd ochr yn ochr ag asyn ffraeth a thywysoges ewn sy'n gwrthod cael ei hachub. Ychwanegwch ddihiryn blin, cwci ag agwedd ofnadwy, a dros ddwsin o rapsgaliwns tylwyth teg, ac mae gennych dipyn o gawdel sy'n crefu am arwr go iawn. Lwcus bod un wrth law… a'i enw yw Shrek.

Gyda hwyl a sbri amharchus i'r teulu cyfan, maeShrekyn brawf bod pawb yn hardd i rywun.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£14.00 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£87.00 - £117.00

Safonol Gostyngiadau: £3.00 off
Mercher - Gwener 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.00 off
Mercher - Gwener 7.30pm

Dros 60 oed:  £16.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.