• Ruth Jones in The Nightingales

    Llun 19 - Sadwrn 24 Tachwedd 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Ruth Jones in The NightingalesRuth Jones in The NightingalesRuth Jones in The NightingalesRuth Jones in The NightingalesRuth Jones in The Nightingales

MaeRuth Jonesun o sêr mwyaf poblogaidd Cymru a gweddill Prydain, yn gwneud ymddangosiad prin ar lwyfan mewn perl o gomedi newydd. 

Pan mae grŵp acapela lleol yn dod ynghyd yn neuadd y pentref, mae ganddyn nhw bob rheswm i edrych 'mlaen at yr ymarferion wythnosol. Dyna chi Steven, 60 oed, yr arweinydd côr a sgolor Caergrawnt; Diane, ei wraig iau sy'n ysu i gael plentyn; Ben, cyn-chwaraewr tenis proffesiynol a fu'n briod â Diane, oedd unwaith yn fodel; a Bruno, athro hanes ifanc sy'n gofalu am ei fam. Y criw mwya clên erioed ar yr olwg gyntaf. Beth bynnag fo'u gwahaniaethau, pa bynnag broblemau sydd ganddynt gartref, mae pawb yn cyd-dynnu'n hapus braf diolch i'w cariad at gerddoriaeth. Mae dwy awr o hwyl a harmoneiddio yn mynd fel y gwynt. Tan i'r newydd-ddyfodiad Maggie gnocio ar y drws rhyw ddiwrnod, hynny yw..... 

Mae rhan Maggie yn nrama newydd William Gaminara yn cynnig rôl ddifyr i Ruth Jones, sydd fwyaf enwog am gyd-ysgrifennu cyfres gomedi o fri'r BBC, Gavin & Stacey, lle serennodd fel Nessa. Mae  wedi ymddangos hefyd mewn cyfresi fel The Street Jimmy McGovern, Little Britain, Saxondale, Tess of the D'Urbervilles, Little Dorrit  ac fel Hattie Jacques yn Hattie.Parodd ei chyfres gomedi ddiweddaraf, Stella, am chwe chyfres ar deledu Sky. Enillodd deitl Ultimate Funny Woman yng ngwobrau blynyddol Cosmopolitan Ultimate Women of the Year Awards a saethodd ei nofel gyntaf, Never Greener, i frig rhestr Sunday Times Bestseller yn ddiweddar. 

Mae William Gaminara yn actor ac awdur, ac fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Leo Dalton yn Silent Witness rhwng 2002 a 2013 a Dr Richard Locke yn The Archers. Mae ei ddramâu yn cynnwys According to Hoyle a The Three Lions, a'i waith sgriptio ar gyfer y teledu yn cynnwys This Life a The Lakes. 

Mae cynyrchiadau Christopher Luscombe yn cynnwys Love's Labour's Lost, Much Ado About Nothing  a Twelfth Night  ar gyfer yr RSC, The Merry Wives of Windsor a Nell Gwynn ar gyfer Shakespeare's Globe ac Enjoy, When We Are Married a The Madness of George III yn y West End. Mae'n artist cyswllt y Royal Shakespeare Company. 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£21.00 - £35.00

Iau 2.30pm
£18.00 - £29.00

Gwener 7.30pm a perfformiadd Sadwrn
£24.00 - £38.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£114.00 - £174.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed : £18.00 yr un
Mercher 2.30pm

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

24 Tach 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.