• Jive Talkin'

    Iau 5 Mawrth 2020

    Iau 7.30 pm

    Yn Para: TBC
    Jive Talkin'

Yn enwog fel y sioe deyrnged wreiddiol i'r Bee Gees a'r un gorau, a'r UNIG sioe deyrnged i'r Bee Gees sydd wedi perfformio gyda'r Bee Gees gwreiddiol! Ym 1997 perfformiodd Gary a Darren o Jive Talkin YN FYW ar HEART FM gyda'r BEE GEES gan dderbyn canmoliaeth fawr gan Maurice a Barry Gibb.

Fel gyda'r Bee Gees gwreiddiol, mae Jive Talkin yn grŵp teuluol, gyda'r brodyr Gary a Darren Simmons yn cymryd rolau Maurice a Barry Gibb, gyda mab Darren, Jack yn ymuno â'r grŵp yn 2014, gan gymryd rôl Robin Gibb.   Cefnogir y bechgyn yn gerddorol gan fand o bedwar gyda Phrif Gitâr, Ffidil, Sielo a Drymiau, er mwyn sicrhau bod pob nodyn ym mhob cân yn berffaith!

Ble bynnag mae'r grŵp yn chwarae maen nhw'n derbyn canmoliaeth fawr; "Mae'n nhw'n swnio'n anhygoel o debyg i'r Bee Gees" (The Stage), "Tebygrwydd syfrdanol i'r Bee Gees go iawn" (Wakefield Express), "Hollol wych" (Maurice Gibb), "WAW" (Barry Gibb)

Am brofiad gwirionedd anhygoel a chyfle i glywed holl ganeuon poblogaidd y Bee Gees; Tragedy, Night Fever, Massachusetts, Stayin Alive, Jive Talkin, ayyb., mewn ffrwydrad 2 awr o harmoni cerddorol a lleisiol, ddylech chi ddim fethu'r noson hon!

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£22.00 - £25.00

Bocsys (uchafswm o 6 o bobl)
£60.00 - £110.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off

Grwpiau  (8+): £2.50 off

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.