• The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018

    Mercher 14 - Sadwrn 17 Tachwedd 2018

    Mercher - Gwener 7.15pm
    Sadwrn 3.00pm

    Yn para: 2hr 15mins
    The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018The 4G Race: Cardiff Gang Show 2018

Mae gan chwe grŵp chwe diwrnod i ddod o hyd i chwe thrysor prin a choll mewn ras a heb ei  thebyg erioed... Siwrne a fydd yn mynd â nhw i bedwar ban y byd mewn ymgais i ennill y wobr eithaf... bywyd o foethusrwydd di-ben-draw! Ond mae un grŵp yn benderfynol o ddifetha popeth i'r lleill... ac nid o reidrwydd oherwydd eu bod nhw eisiau ennill. Pam? 

Dewch draw i weld y cymeriadau gwallgof, gan gynnwys bachgen yn ei arddegau sy'n gallu newid ei siâp, merch a fagwyd gan dusw o gennin Pedr, enillydd Olympaidd ag alergedd i'w medal arian ei hun, a Barry'r ditectif o bengwyn! 

Croeso i'r Ddaear... ein planed, fel nas gwelsoch erioed o'r blaen! 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiad
£10.00 - £17.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£66.00 - £80.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
Pob perfformiadau

Grwpiau (8+): £2.50 off
Pob perfformiadau

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.