• Educating Rita

    Llun 20 - Sadwrn 25 Ebrill 2020

    LLun - Gwener 7.30pm
    Matinee Iau & Sadwrn 2.30pm

    Yn para:2 hrs 20 min
    Educating Rita
Ysgrifenwyd gan Willy Russell starring Stephen Tompkinson and yn serennu Jessica Johnson

EDUCATING RITA

Y COMEDI PRYDEINIG GORAU ERIOED YN DOD I GAERDYDD

Pan fydd y ferch trin gwallt, briod, Rita yn cofrestru ar gwrs prifysgol gyda golwg ar ehangu ei gorwelion, nid yw'n sylweddoli beth fydd penllanw'r daith.

Mae ei thiwtor Frank yn fardd rhwystredig, yn academydd penigamp ac yn yfwr o fri ac nid yw'n awyddus i groesawu Rita ond pan ddaw'r ddau ynghyd buan iawn maen nhw'n sylweddoli cymaint sydd ganddynt i'w ddysgu oddi wrth ei gilydd. 

Enillodd y sioe gomedi ddoniol, agos atoch hon Wobr Olivier pan gafodd ei chynhyrchu yn y West End yn Llundain gan yr RSC. Yn ddiweddarach cafodd ei haddasu'n ffilm benigamp gyda Julie Walters a Michael Caine yn chwarae'r prif rannau.

Yn ffrwyth llafur un o'n dramodwyr gorau, Willy Russell, mae'r ddrama hon yn cynnwys un o'n hoff actorion Stephen Tompkinson yn chwarae rhan Frank ac yn cyflwyno Jessica Johnson fel Rita. Mae'r cynhyrchiad hwn dan gyfarwyddiaeth Max Roberts, Live Theatre, wedi cael canmoliaeth frwd.

 

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm & Saturday 2.30pm
£16.00 - £32.00

Iau 2.30pm
£15.00 - £26.00

Gwener & Sadwrn 7.30pm
£24.00 - £33.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£105.00 - £125.00

Grwpiau (8+) and standard discounts: £3.50 off
Monday - Friday 7.30pm

Dros 60 oed: £17.00 yr un
Thursday 2.30pm

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.