• Ben & Holly's Little Kingdom

    Sadwrn 6 - Sul 7 Gorffennaf 2019

    Sadwrn 10.00am, 1.00pm a 4.00pm
    Sul 10.00am a 1.00pm

    Yn para: 1hr 30mins
    Ben & Holly's Little Kingdom

"Somewhere, hidden amongst the thorny brambles is a little kingdom where everyone is very very small..."

Llwyfaniad byw o'r gyfres gartŵn sydd wedi ennill gwobr BAFTA, gan wneuthurwyr Peppa Pig !

Tywysoges a thylwythen deg ifanc sy'n dal i geisio dysgu hedfan yw Holly, ond dyw ei phwerau hudol ddim yn gweithio fel y dylent bob amser. Does gan Ben y corrach, ei ffrind gorau, ddim adenydd a dim diddordeb mewn dewiniaeth, ond mae'n rhedeg fel mellten ac yn hedfan ar gefn Gaston y fuwch goch gota. Maen nhw'n byw yn y Little Kingdom, gwlad fach iawn lle mae'r blodau a'r glaswellt yn tyfu'n uwch na nhw, a lle mae pob diwrnod yn antur.

Mae Ben a Holly'n cael hwyl a sbri wrth helpu Gaston y fuwch goch gota i lanhau ei ogof flêr, yn mynd am dro i'r Big World gyda Nanny Plum, tylwyth teg y dannedd, a hyd yn oed yn trefnu parti sypreis i King Thistle, ond does gobeithio na fydd yna lifogydd jeli arall!

Ymunwch â Ben a Holly a'u ffrindiau ar antur gerddorol hudolus a chyffrous sy'n llawn dop o gemau, canu a chwerthin. Bydd yr hanes hyfryd hwn am gorachod, tywysogesau a diniweidrwydd plentyn yn wledd i'r teulu cyfan!

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£11.00 - £18.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£86.00 - £90.00

Dan 16 oed: £2.00 off
Pob perfformiadau

Tocyn Teulu (4 person, o leiaf 1 plentyn): £56.00
Pob perfformiadau

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"A huge hit."
Yorkshire Tots 

"Magical for children and a great introduction to the theatre."
Newcastle Family Life 

"It felt more like a party than a show - an absolute must see for the whole family."
Mumma Scribbles

  ★★★★
"Magic for small children."
whatsonstage.com

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.