• An Inspector Calls

    Mawrth 10 - Sadwrn 14 Mawrth 2020

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 1 awr 50 munud

    An Inspector CallsAn Inspector CallsAn Inspector CallsAn Inspector CallsAn Inspector Calls

Mae fersiwn gweledigaethol, radical, heriol Daldry o ddrama gyffrous glasurol JB Priestley, a ddisgrifiwyd fel digwyddiad mwyaf theatrig y genhedlaeth hon, wedi'i gweld gan fwy na 4 miliwn o bobl ar hyd a lled y byd.

Pan gyrhaedda'r Arolygydd Goole yn annisgwyl yng nghartref teulu ffyniannus y Birlingiaid, caiff eu cinio gwadd tawel ei chwalu gan ei ymchwiliadau i farwolaeth menyw ifanc. Mae ei ddarganfyddiadau brawychus yn chwalu seiliau eu bywydau a hefyd yn ein herio ni oll i holi'n cydwybod.

Yn fwy perthnasol nawr nag erioed, mae hon yn sioe na ddylid ei cholli. Gostyngiadau

 

Mawrth & Iau 2.30pm
£13.00 - £23.00

Mercher & Iau 2.30pm
£13.00 - £23.00

Gwener & Sadwrn 7.30pm
£15.00 - £33.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
O £92.00

Safonol Gostyngiadau : £3.50  gostyngiad
Mawrth - Iau 7.30pm & Saturday 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50  gostyngiad
Mawrth- Iau 7.30pm & Saturday 2.30pm

React £10.00
Mawrth to Iau 7.30pm

 

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.