• Aladdin

    Sadwrn 5 Rhagfyr 2020 - Sul 10 Ionawr 2021

    Amseroedd amrywiol.

    Yn para: TBC
    Aladdin
Cast i'w gyhoeddi

Yn llawn elfennau traddodiadol y pantomeim y mae cynulleidfaoedd yn eu disgwyl, mae gan Aladdin gomedi gwych, golygfeydd godidog, gwisgoedd hyfryd a digon o fwio! Dilynwch Aladdin, ei frawd Wishee Washee, ac wrth gwrs ei fam Widow Twankey ar antur a hanner.Bydd carpedi yn hedfan, jîni sy'n rhoi dymuniadau, dewin drwg a llusern llawn llawenydd, felly adewch eich reid carped hudol i'r hen Peking i bantomeim hudpol Aladdin!

Gyda gostyngiadau hael i grwpiau, gostyngiadau a phrisiau arbennig i ysgolion ar gyfer rhai perfformiadau, dyw hi byth yn rhy gynnar i sicrhau'r seddi gorau i chi a'ch teulu.

Rhagfyr 2020

Sadwrn 5 2.30pm 7.00pm
Sul 6 1.00pm 5.00pm
Llun 7   --   --
Mawrth 8 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 9 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 10 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 11 1.30pm RS 7.00pm
Sadwrn 12 2.30pm 7.00pm
Sul 13 1.00pm 5.00pm
Llun 14   --   --
Mawrth 15 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 16 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 17 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 18   --   --
Sadwrn 19 2.30pm 7.00pm
Sul 20 1.00pm 5.00pm
Llun 21 2.30pm 7.00pm
Mawrth 22 2.30pm 7.00pm
Mercher 23 1.00pm 5.00pm
Iau 24 10.30pm 2.30pm
Gwener 25 -- --
Sadwrn 26 2.30pm 7.00pm
Sul 27 1.00pm 5.00pm
Llun 28 1.00pm 5.00pm
Mawrth 29 1.00pm 5.00pm
Mercher 30 1.00pm 5.00pm
Iau 31 1.00pm 5.00pm

Ionawr 2021

Gwener 1   --   --
Sadwrn 2 2.30pm CF 7.00pm F
Sul 3 1.00pm BF 5.00pm F
Llun 4 -- --
Mawrth 5 1.30pm RSH 6.00pm S (P)
Mercher 6 1.30pm RSH 7.00pm CRSF
Iau 7 1.30pm RHS 7.00pm ARSF
Gwener 8 1.30pm RHS 7.00pm
Sadwrn 9 2.30pm AF 7.00pm F
Sul 10 1.00pm F 5.00pm RF

 

 

 


Eich dewis o brisiauOff-Peak PerformancesPeak Performances
Llawr gwaelodA-P£40.50£43.50
Q-S£35.50£38.50
T-U£28.00£31.50
CylchA-F£28.00£43.50
G-M£28.00£43.50
Cylch UchafA-D£28.00£31.50
E-F£12.50£24.50
Bocsys *£192.00£205.00
£172.00£182.00
Lle i gadair **£19.50£22.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

GOSTYNGIADAU ARFEROL mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i Blant, Myfyrwyr, dros, 60 oed, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Pobl Ddi-waith, Hawlwyr

CYNNIG TEULU mewn perfformiadau â label F:
4 tocyn am £95 (yn cynnwys o leiaf 1 plentyn)

"YOUNG AT HEART" Matinees i'r ifanc eu hysbryd â label H:
£19 yr un i'r rhai dros 60 oed a phlant

GRWPIAU YSGOL mewn perfformiadau â label S:
£12.50 yr un - athrawon sy'n arolygu am ddim

GRWPIAU mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 20 - 49 o bobl

CYW CYNNAR mewn perfformiadau â label   (talwch erbyn 6 Hydref 2020):
Gostyngiad o £3.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 20 - 49 o bobl

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

07 Ion 2021 7:00 PM09 Ion 2021 2:30 PM
 
laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

03 Ion 2021 1:00 PM
 

Perfformiad â phenawdau

02 Ion 2021 2:30 PM06 Ion 2021 7:00 PM
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.