Arts Active logo

Mae gan y tîm sy'n gyfrifol am y rhaglen addysg, cymuned a chynulleidfa boblogaidd yn y New Theatre a'n partneriaid yn Neuadd Dewi Sant enw a delwedd newydd bellach -
A2: Actifyddion Artistig.


Ymgysylltu â'r byd addysg, y gymuned a'r gynulleidfa

Drwy gael ein hysbrydoli gan raglenni amrywiol Neuadd Dewi Sant a'r New Theatre a'u defnyddio fel sbardun grymus ar gyfer ymdrechion creadigol, rydym yn ceisio annog pobl o bob oed i gymryd rhan a mwynhau gweithgarwch celfyddydol.

 

Profiad Gwaith

Mae'n ddrwg gennym ni, ond nid ydym yn ystyried neu threfnu unrhyw leoedd brofiad gwaith ar hyn o bryd, gyda ad-drefniad staffio gweithreddol sydd ar fin cychwyn yn Neuadd Dewi Sant a'r New Theatre.  Rydym yn ddymino chi pob lwc wrth chwilio am leoliadau profiad gwaith addas.  Bydd y datganiad hon yn cael ei newyd pan fydd y rhaglen ar ei draed eto yn y dyfodol.


Gamelan Caerdydd - Set o offerynnau taro efydd Javaneaidd Neuadd Dewi Sant
Mae cyfle i ysgolion gael blas ar ddefnyddio offerynnau gamelan Javaneaidd gydol y tymor.

Gamelan Caerdydd Bob nos Fawrth 6.00pm-8.00pm, o 10 Ionawr ymlaen
Ensemble gamelan i cymunedol oedolion. Croeso i berfformwyr o bob gallu.

Arts Active pic1

 

Soundworks

Dyma brosiect cerddorol ar gyfer oedolion ag anawsterau corfforol a dysgu. Mae Actifyddion Artistig yn cydweithio â chanolfannau dydd gwasanaeth oedolion Caerdydd, er mwyn cynnig cyfle i'r cleientiaid archwilio a chreu cerddoriaeth mewn sesiwn wythnosol hwyliog a hwylus. Caiff pawb eu hannog i gyfathrebu â'i gilydd trwy gyfrwng offerynnau, celf, drama a symud.


Rydyn ni ar Facebook - chwiliwch am Arts Active

A2:Arts Active | 029 2087 8570 | neu e-bost artsactive@cardiff.gov.uk | Anfonwch ffacs i 029 2087 8550

Neu ysgrifennwch at Actifyddion Artistig Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Arts Active pic3