• WNO: Rhondda Rips It Up

    Iau 14 Mehefin 2018

    7.30pm
    WNO: Rhondda Rips It UpWNO: Rhondda Rips It Up
Cyfarwyddwr Caroline Clegg
Arweinydd Nicola Rose

Boneddigion a Boneddigesau! Mae WNO yn eich gwahodd yn gynnes i Bremière Byd eu comedi cerddorol afieithus ac anfarwol o ddigrif Rhondda Rips It Up!

Crëwyd yr adloniant tafod yn y boch hwn er eich pleser gan y disglair Ms Elena Langer (cyfansoddwr a swffragét) a'r dihafal Ms Emma Jenkins (libretydd a swffragét).

Mae'n bleser o'r mwyaf gennym fynd â chi ar daith fythgofiadwy drwy fywyd ac anturiaethau arwres anhysbys mudiad y Swffragetiaid yng Nghymru, Margaret Haig Thomas, Is-iarlles Rhondda.

Yn Swffragét, ymgyrchydd ac entrepreneur, paratôdd yr Arglwyddes Rhondda y ffordd ar gyfer hawliau cyfartal i fenywod. Yn ogystal ag ymgyrchu'n ddiflino dros hawl menywod i bleidleisio, roedd yn fwch dihangol i ymdrechion merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, goroesodd drychineb suddo'r Lusitania a sefydlodd y cylchgrawn ffeministaidd radicalaidd Time and Tide. Cafodd ei hymdrechion diflino eu gwobrwyo o'r diwedd pan, yn 1918, etholfreiniwyd menywod dros 30 oed.

Mae'r daith fywiog a doniol hon drwy fyd etholfraint a chân yn cael ei hadrodd drwy gyfrwng y neuadd gerddoriaeth ac yn addas iawn, menywod yn unig yw aelodau'r cast a'r tîm cynhyrchu. Tywysir y gynulleidfa drwy'r stori gan ein Emcee ni (Lesley Garret) ac mae'n olrhain anturiaethau Lady Rhondda (Madeleine Shaw) a'r fyddin ddewr o swffragetiaid wrth iddynt ymgiprys yn eofn ag Arglwyddi, gwleidyddion a blychau post yn eu hymdrech i sicrhau hawliau i ferched.

Bydd WNO yn tynnu sylw at frwydr menywod dros ryddid a chydraddoldeb ac i oroesi, mewn nifer o ffyrdd: o ddigwyddiadau cymunedol, sgyrsiau a gweithdai mewn ysgolion i arddangosfeydd, profiadau digidol rhyngweithiol yn ogystal â'r cynhyrchiad ei hun.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Trafodaeth wedi'r sioe

Bydd Angela John (Athro Hanes a chofiannydd yr Arglwyddes Rhondda) yn arwain trafodaeth wedi'r sioe rad ac am ddim yn yr awditoriwm gydag aelodau o'r cast a'r tîm creadigol (yn dibynnu ar argaeledd).

Nid oes angen archebu ymlaen llaw.

 


Gostyngiadau

Pob tocyn
£25.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£106.00

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.