• WNO: Rhondda Rips It Up

    Iau 14 Mehefin 2018

    7.30pm
    WNO: Rhondda Rips It Up

Mae Opera Cenedlaethol Cymruyn cyfl wyno adloniant comig rhyfeddol. 

Mae Rhondda Rips It Up !yn daith gythryblus drwy fywyd Margaret Haig Thomas (y Fonesig Rhondda), y swffragét o Gasnewydd a wnaeth ddylanwadu'r newidiadau i hawliau menywod yn y byd personol, proffesiynol a gwleidyddol. 

Mae'r sioe wedi'i pherfformio mewn arddull neuadd gerddoriaeth glasurol, gyda chaneuon gwreiddiol wedi'u hysbrydoli gan y arwyddeiriau swffragetiaid. Bydd y cynhyrchiad eironig yn mynd â chi ar daith ar garlam o ymgyrch yr actifydd ysbrydoledig. Cawn ni win tywys drwy'r stori gan Emcee (Lesley Garrett), wrth i'r Fonesig Rhondda (Madeleine Shaw) frwydro yn erbyn gwleidyddion, cyfoedion a blwch post wrth iddi gerdded i Dˆy'r Arglwyddi.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Trafodaeth wedi'r sioe

Bydd Angela John (Athro Hanes a chofiannydd yr Arglwyddes Rhondda) yn arwain trafodaeth wedi'r sioe rad ac am ddim yn yr awditoriwm gydag aelodau o'r cast a'r tîm creadigol (yn dibynnu ar argaeledd).

Nid oes angen archebu ymlaen llaw.

 


Gostyngiadau

Pob tocyn
£25.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£106.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.