• Theatre Tours

    Sul 1 - Mawrth 3 Gorffennaf 2018

    Theatre Tours

Cofi wch ddod aton ni yn yr haf eleni ar daith y tu ôl i'r llenni i gael gwybod am hanes disglair y theatr, ei throi hi i fyny am dwˆ r y brig a chyfarfod ein criw technegol fydd yn dangos eu medrau goleuo, sain a phyrotechneg. 

Os oes gennych ddiddordeb ym mecanwaith y theatr, bydd ein Taith Dechnegol arbennig yn eich cyfl wyno chi i'n criw fydd yn sôn yn fanylach wrthych am oleuo, sain a phyrotechneg.

Rhowch ganiad i 029 2087 8889 i gadw lle.

I chi gael gwybod: Oherwydd oed a chynllun y New, efallai na fydd pob rhan o'r daith yn hygyrch i ymwelwyr â nam ar eu symudedd. Cofi wch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.


 

Gostyngiadau

TAITH SAFONOL (tuag awr a chwarter)
Tocynnau £7.50
Sul 1 Gorffennaf: 11am, 1.30pm, 3.30pm
Llun 2 Gorffennaf: 1.30pm, 3.30pm

TAITH DECHNEGOL(tua dwyawr)
Tocynnau £10
Mawrth 3 Gorffennaf: 11am, 2.30pm

GOSTYNGIADAU
£2 yn rhatach

Cyfeillion y New Theatre AM DDIM.

Taith Dechnegol £5 (Am ddim i Gyfeillion Aur).Hynt