• The Mirror Crack'd

    Mawrth 26 Mawrth - Sadwrn 6 Ebrill 2019

    Hwyr Mawrth - Sadwrn 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    The Mirror Crack'd
Addasiad llwyfan gan Rachel Wagstaff

Mae newid mawr ar droed. Mae merched yn gwisgo trowsus a seren ffilm brydferth o Hollywood wedi dod â newydd wedd i bentref tawel yng nghefn gwlad Lloegr. Dechreuai Miss Marple gwestiynu ei phwrpas nes i farwolaeth ddirgel fwrw amheuaeth ar bob un sy'n bresennol.  Wrth i bawb adrodd stori wahanol, a all Miss Marple ddatod y cwlwm o gelwyddau?

Yn seiliedig ar lyfr Agatha Christie, dyma ddrama newydd ysgogol sy'n trafod sut rydyn ni'n camliwio ein hatgofion, ein gwirioneddau, i guddio'r tywyllwch oddi mewn.

Yn y ddrama gyfoethog, seicolegol yma, mae pawb yn gwarchod cyfrinach neu ddwy…

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm
£13.00 - £30.00

Iau 2.30pm
£12.00 - £25.00

Perfformiadau Gwener a Sadwrn
£14.00 - £33.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£90.00 - £152.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm

Dros 60 oed: £18.00 yr un
Iau 2.30pm

Early Bird: £5.00 off
Archebwch cyn dydd Mercher 1af Hydref

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

29 Maw 2019 7:30 pm30 Maw 2019 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.