• Murder for Two

    Mawrth 23 - Sadwrn 27 Hydref 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 1hr 50mins
    Murder for Two

Chwip o sioe gerdd ddoniol a byrlymusam ddirgelwch llofruddiaeth mymryn yn wahanol i'r arfer yw Murder For Two. Ynddi, mae dau actor yn chwarae rhan 13 o gymeriadau… a'r piano mewn sioe newydd sydd wedi'i chanmol i'r cymylau. Yn deyrnged hyfryd i'r traddodiad hir o ddramâu dirgelwch, dyma gyfuniad gwefreiddiol o gerddoriaeth, llofruddiaeth ac anhrefn llwyr!

Pan gaiff y nofelydd enwog Arthur Whitney ei ganfod yn gelain yn ei barti pen-blwydd, mae'n rhaid galw'r ditectifs. Yn anffodus, does neb ar gael. Neb, hynny yw, heblaw'r Swyddog Marcus Moscowicz sy'n blismon ardal ac yn breuddwydio am ddringo drwy'r rhengoedd. A gydag amser yn ei erbyn, mae pwysau ar Marcus i brofi ei sgiliau ymchwilio a datrys yr achos cyn i'r ditectifs go iawn gyrraedd.

Roedd Murder for Two yn llwyddiant ysgubol oddi ar Broadway yn ddiweddar. Fe'i perfformiwyd mewn theatrau llawn dop, a chafodd adolygiadau gwych yn ei premiere Ewropeaidd yn The Watermill Theatre a The Other Palace, Llundain.

Mae'r tîm cynhyrchydd-cyfarwyddwr Paul Taylor-Mills a Luke Sheppard yn cydweithio eto ar ôl gweithio ar sioe gerdd o fri, In The Heights, a enillodd wobr Olivier iddynt.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Mercher 2.30pm
£16.00 - £27.00

Perfformiadau Gwener a Sadwrn
£19.00 - £30.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£114.00 - £138.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Perfformiadau Mawrth - Gwener

Grwpiau (8+): £4.00 off
Perfformiadau Mawrth - Gwener

Dan 16 oed: £18.00 yr un
Iau 2.30pm

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.