• Mischief Movie Night

  Mercher 18 - Sul 22 Gorffennaf 2018

  Mercher - Sadwrn 7.30pm
  Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
  Sul 3.00pm

  Yn para: TBC

  Oed a awgrymir: 12+
  Mischief Movie Night

Enwebwyd am wobr Olivier 2018 fel y Gomedi Newydd Orau! Ar ôl gwerthu pob tocyn yn y West End a threulio chwe mis ar Broadway, mae Mischief Theatre, yr un cwmni o fri fu'n gyfrifol am The Play That Goes Wrong, yn dod i'r Playhouse gyda Mischief Movie Night,y ffilm fyrfyfyr yn fyw ar lwyfan! Chi sy'n awgrymu'r genre, y lleoliad a'r teitl, a bydd actorion byrfyfyr Mischief Theatre yn dod â'r sioe yn fyw, sy'n carlamu nôl a mlaen drwy'r stori i gyfeiliant cerddoriaeth fyw wreiddiol. 

Gyda chast gwreiddiol The Play That Goes Wrong ar lwyfan a pherfformiadau Nadolig arbennig Peter Pan Goes Wrong ac A Christmas Carol Goes Wrong  ar deledu'r BBC, mae Mischief Movie Night - wedi'i pherfformio ganddyn nhw a'i chyfarwyddo gennych chi, yn addo chwip o noson gomedi! Dyma gynhyrchiad diweddaraf criw Mischief Theatre sydd wedi sgubo'r byd gyda'u math unigryw o gomedi a llond bol o chwerthin.  Mae The Play That Goes Wrong, a gychwynnodd mewn stafell uwchben tafarn, yn cael ei pherfformio mewn 15 o wledydd ar hyd a lled y byd ar hyn o bryd, a dyma ddrama fwyaf hirhoedlog Broadway ar hyn o bryd. 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiad
£18.00 - £25.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£90.00 - £100.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
Pob perfformiad

Grwpiau (8+): £2.50 off
Pob perfformiad 

Dan 16 oed: £3.00 off yr un
Pob perfformiad

 

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

★★★★★
"The fun comes when the MC who is also watching this mayhem 'pauses' the action, then throws in a curveball instruction to make their task even harder"
Mail on Sunday


HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.