• Menopause the Musical

  Iau 5 - Sadwrn 7 Ebrill 2018

  Iau 7.30pm
  Gwener a Sadwrn 5.30pm a 8.30pm

  Yn para: TBC

  Oed a awgrymir: 16+
  Menopause the Musical
Gyda Cheryl Fergison (EastEnders)
Maureen Nolan (The Nolans)
Rebecca Wheatley (Casualty)
Hilary O’Neil (ITV’s Copy Cats)

Mae Menopause the Musical ar fin teithio ledled y DU unwaith eto. Sioe ddeifiol o ddoniol sy'n llawn cyfeiriadau at nosweithiau chwys domen, pyliau o wres ac anghofio pethau byth a hefyd, i gyfeiliant clasuron pop llawn mwyseiriau y 60au, 70au a'r 80au.

Mae'r sioe gerdd gomedi hon wedi'i gosod mewn siop adrannol, lle mae pedair menyw heb unrhyw beth yn gyffredin ar yr olwg gyntaf, yn cwrdd ar hap ac yn gwneud hwyl am brofiadau bywyd poenus wrth fynd drwy'r "newid". Cyn hir, maen nhw'n dod yn ffrindiau agos wrth sylweddoli nad yw'r menopôs yn ddim ond cam anorfod arall ym mywyd menyw.

Bydd Menopause The Musical yn codi'r ysbryd ac yn eich gadael yn chwerthin a chanu ar y ffordd adref.

Mae'r tocynnau wedi gwerthu fel slecs mewn sioeau rhyngwladol, felly ffoniwch eich ffrindiau i drefnu noson mas i'r merched.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob tocyn
£29.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£130.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.