• Cirque Berserk

  Mawrth 10 - Sul 15 Gorffennaf 2018

  Mawrth, Iau a Gwener 7.30pm
  Mercher 5pm a 7.45pm
  Sadwrn 2pm, 5pm a 7.45pm
  Sul 2pm a 6pm

  Yn para: 1hr 45mins
  Cirque BerserkCirque BerserkCirque BerserkCirque BerserkCirque Berserk

Mae Cirque Berserk! yn rhoi llwyfan i'r sgiliau syrcas traddodiadol gorau a mwyaf cyffrous er mwyn dathlu pen-blwydd y syrcas gyntaf yn 250 oed. Mae'n troi adloniant byw traddodiadol a drysorir gan bawb yn wledd gyfoes mewn sioe ysblennydd heb ei thebyg wedi'i chreu'n arbennig ar gyfer y theatr.

Gan gyfuno arddull gyfoes artistig cirque gyda champau llawn adrenalin, mae'r criw rhyngwladol hynod dalentog yn cynnwys dros ddeg ar hugain o jyglwyr, acrobatiaid, awyrgampwyr, dawnswyr, drymwyr a styntwyr beiddgar a mentrus.

Mae'n cynnwys perfformiad syrcas mwyaf gwyllt a gwallgo'r byd - beiciau modur anhygoel y 'Globe of Death'.

Da chi, peidiwch â'i fethu!

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

 

Gostyngiadau

Pob perfformiad
£14.00 - £27.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£100.00 - £110.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
Pob perfformiad

Grwpiau (8+): £2.50 off
Pob perfformiad

Dan 16 oed: £3.00 off yr un
Pob perfformiad

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.